Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

As the rain falls....

Rain..When the clouds fall into a gazillion pieces.Just like i fall apart now.
I wish you were there.To pick my pieces up and make me one whole again.
I need you.I miss you.
You know that already,but i couldnt help but telling it again.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου