Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

So....

So my brother just left the house.He is going to Lepsus to meet his girl.
It's short of a vacation right?I couldnt have a relanshionship when the other half
is too far away..12 hours far away.
But he can as i can see...
I would love to have someone who is willing to travel all this time
just to hold me in his arms...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου